توانبخشی شناختی

خانه توانبخشی شناختی

شناخت توانبخشی

توانایی انجام کارهای روزمره ما بصورت رضایت بخش و رفتن به مدرسه یا محل کار ، تفریح کردن ، ارتباطات بین فردی و اجتماعی و شرکت در فعالیت های مالی بستگی زیادی به شناخت دارند.در بسیاری از موارد ضایعات شناختی کاملا مرموزند و تا فرد در اجرای فعالیت هایش با مشکلی روبرو نشود به راحتی شناخته نمی شوند حتی بعد از ضایعه شناختی فرد ممکن است از وسعت کامل نتایجی عملکردی این نقص آگاه نشود.اختلال عملکرد شناختی در افرادی با ضایعات نورولوژیک و اختلالات تکاملی کودکان ایجاد می شود.گاهی به اختلال عملکردهای شناختی ناتوانی پنهان می گوییم شاید فرد بسیاری از کارکردهای متنوعی که یک فرد عادی می تواند انجام دهد را نتواند انجام دهد.

شناخت در توانبخشی

شناخت فرآیندی است که فرد اطلاعات را از محیط کسب و پردازش کرده و از آنها استفاده می کند که این امر در طی یک مجموعه و پروسه های ذهنی وابسته رخ می دهد و فرد به کمک آن با انتظارات و نیازهای محیطی تطابق پیدا می کند.
مهارتهای پایه شناختی شامل توجه و حافظه و درک و مهارتهای سطح بالای شناختی شامل آگاهی و عملکردهای اجرایی است و طبق رویکردهایی که در توانبخشی وجود دارند فعالیت ها بر توانایی های پایه شناختی مثل جهت یابی و تمرکز و توجه، درک بینایی ، پردازش دید در فضا ، حل مشکلات ساده متمرکز است و لازمه رسیدن به سطوح شناختی بالا داشتن سطوح شناختی پایه است.

بخش ارزیابی کلینیک

ارزیابی در سطوح مختلف و به منظور تشخیص و شناسایی مشکلات ویژه شناختی و نیز تشخیص افتراقی اختلال از سایر اختلالات و هم در جهت گیری برنامه ها و مداخلات درمانی ویژه مراجع از اهمیت بسزایی برخوردار است.ارزیابی های دقیق و مناسب می توانند نیم رخی از قوت ها و ضعف های فرد را در حیطه های مهارتی ارائه دهند که مبنای طرح درمانی مراجع باشد.ارزیابی ها در مرکز به شرح زیر میباشد؛

 1. ارزیابی های رسمی با استفاده از آزمون های استاندارد شناختی به منظور تشخیص گذاری و میزان پیشرفت مراجعین اجرا شده که نمونه ای از آزمون های استاندارد مرکز در حیطه شناختی به شرح زیر میباشند؛
 • Test CANTAB
 • Vienna Test
 • آزمون استروپ   Stroop Test
 • آزمون عملکرد پیوسته   CONTINUOUS PERFORMANCE TEST
 • آزمون تکلیف فلنکر تغییر یافته   Modified Flanker Task
 • آزمون حافظه کاری وکسلر   WORKING MEMORY TEST – WMS
 1. ارزیابی های غیر رسمی که به جهت تشخیص و میزان پیشرفت و تاثیرگذاری جلسات درمانی با نظارت مدیریت مرکز و توسط درمانگر بخش مربوطه طراحی و اجرا میشوند.

در بخش شناختی کلینیک ،  توانبخشی شناختی اختلالات ذکر شده انجام می شود؛

 • اختلالات یادگیری در تقسیم بندی هایی بصورت:
 1. کودکان با مشکلات آپرکسیا (apraxia)
 2. کودکان با مشکلاتی در تشخیص و درک بینایی (visual agnosia)
 3. کودکان با مشکلاتی در تشخیص و درک شنوایی ( auditory agnosia)
 4. کودکان با دشواری هایی در خواندن و هجی کردن
 5. کودکان با مشکلاتی در نوشتن ( dysgraphia)
 6. کودکان با مشکلاتی در ریاضیات ( dyscalculia)
 
 • نقص توجه و بیش فعالی ( ADD – ADHD)
 
 • کودکان طیف اوتیسم (ASD)
 
 • و انواع نقایص درک و توجه و حافظه و عملکردهای عالی مغز

تماس سریع

 • آدرس تهران - خیابان شریعتی بلاتر از میرداماد - روبروی متروی شریعتی – خیابان زیبا ساختمان پزشکان زیبا - پلاک 58 – طبقه 3 - واحد 6
 • تلفن 22854975 / 22854651