مداخلات ارتپدی

خانه مداخلات ارتپدی

ضایعات Flexor & extensor tendon

 • تجویز اسپیلنت
 • آموزش بیمار در جهت کنترل ادم و پیشگیری از کانترکچر
 • بهبود scar، adhesion
 • Tendon gliding

Tendon Transfer

 • ارزیابی preoperative
 • MMT، وضعیت بافت نرم، تانسیون، حسی، ROM ارزیابی
 • اقدامات postoperative
 • Motor Reeducation، تجویز اسپیلنت، بهبوداسکار

ضایعات اعصاب محیطی (Axillary ،Musculocutaneous ،Median ،Radial ،Ulnar )

 • ارزیابی های Sensory، motor،strength و function
 • تجویز اسپیلنت جهت پیشگیری دفورمیتی
 • Sensory & motor reeducation
 • Sensitization

Compression syndrome

 • Conservative treatment
 • ، تجویز اسپیلنت، کنترل التهاب و ادم
 • Tendon & nerve gliding
 • Postoperative treatment
 • حفظ ROM، پیشگیری از تشکیل چسبندگی، کنترل ادم، NGE، TGE، کاهش hyper sensivity، برطرف کردن اسکار، افزایش strength و tolerance عضله

orthopedic disease (Dequervain ،Trigger finger ، dupuytren)

 • TGE
 • TBE
 • تجویز اسپیلنت
 • استفاده از مدالیته های مربوطه همچون Ice، hot pack و..

فلج ارب ERB PALSY

 • ماهیت این اختلال
 • استفاده از مدالیته های مربوطه
 • تجویز اسپیلنت

Fracture

 • مشاوره به بیمار برای کنترل ادم و حفاظت از عضو
 • پیشگیری ازعوارض ثانویه شکستگی(نظیرRSD،nerve injury ،adhesion)
 • افزایش ROM
 • تقویت عضلات
 • تجویزاسپیلنت

تعویض مفصل(Hip،Knee،)

 • Preoperative
 • Muscle strengthen،آموزش شیوه ی gait با وسایل کمکی، مشاوره در منزل برای ایجاد تطابقات محیطی در منزل
 • Post operative
 • کنترل ادم، بهبود ROM، آموزش انتقال بیمار به کادر مراقبتی ،آموزش تعادل ، تطابقات محیطی،
 • آموزش به بیمارن بستری و همراهان آنان قبل از ترخیص
 • آموزش functional ambulation به بیمار

Arthritis

 • استفاده از مدالیته
 • Therapeutic exercise & activity
 • تجویز اسپیلنت
 • آموزش energy conservation
 • Adaptive device

Low back pain

 • مداخلات ارگونومیک
 • آموزش energy conversation
 • تجویز adaptive device
 • درمان های پوسچراال

اختلالات شایع

 •  اسکولیوز
 •  درد های ناحیه گردن و لگن
 • Tennis elbow
 • Golfer elbow
 • Frozen shoulder
 • thoracic outlet syndrome ( TOS )

تماس سریع

 • آدرس تهران- خیابان شریعتی- بلاتر از میرداماد- روبروی متروی شریعتی – خیابان زیبا- ساختمان پزشکان زیبا- پلاک 58 – طبقه 3
 • تلفن 22854975 - 22854651