سوابق همکاران

خانه سوابق همکاران

برای درخواست قرار ملاقات و یا بیان سوالات خود با ما تماس بگیرید

قرار ملاقات

سوابق همکاران

 

تصویر خالی

احسان شکاری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گفتار درمانی
نمایش پروفایل
تصویر خالی

دکتر آزاده ایمانی

فارغ التحصیل رشته شنوایی شناسی از دانشگاه تهران و دکترای نروساینس از پژوهشکده علوم شناختی

فارغ التحصیل رشته شنوایی شناسی از دانشگاه تهران و دکترای نروساینس از پژوهشکده علوم شناختی
نمایش پروفایل
تصویر خالی

دکتر اشکان ایرانی

عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی شھید بھشتی

عضو کادر آموزشی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی شھید بھشتی
نمایش پروفایل
تصویر خالی

دکتر کاوه مقدم

فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته روانشناسی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی رشته روانشناسی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
نمایش پروفایل
تصویر خالی

سمانه فلاح

کارشناسی کاردرمانی از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی کاردرمانی از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نمایش پروفایل
تصویر خالی

سید هژیر صالحی

کارشناسی(لیسانس)
کاردرمانی
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

کارشناس کاردرمانی، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
نمایش پروفایل
تصویر خالی

محمد حسن خوشدل

جهت دانلود رزومه کلیک کنید.
دانشجوی کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
نمایش پروفایل