مرکز توانبخشی ایرانی

ارائه خدمات توانبخشی از جمله ؛ کاردرمانی، توانبخشی شناختی، نروفیدبک، SI، VR، tDCS، موسیقی درمانی، بازی درمانی، ماساژ درمانی، ارتپدی فنی

خانه تیم احسان شکاری

احسان شکاری

گفتار درمانگر


حیطه کاری

گفتار درمانی

اطلاعات تماس

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه سنجش اختلالات صدا، ویژه معلمان مقطع ابتدایی شهر اصفهان(اسفند ماه 1392)