مرکز توانبخشی ایرانی

ارائه خدمات توانبخشی از جمله ؛ کاردرمانی، توانبخشی شناختی، نروفیدبک، SI، VR، tDCS، موسیقی درمانی، بازی درمانی، ماساژ درمانی، ارتپدی فنی

خانه تیم سید هژیر صالحی

سید هژیر صالحی

کاردرمانگر


حیطه کاری

کارشناس کاردرمانی، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

اطلاعات تماس

محل زندگی:تهران
محل و مدت فعالیت:کلینیک توانبخشی دکتر ایرانی وبه مدت 4سال
سمت فعالیت:درمانگر بخش جسمی کودکان وبزرگسال
سوابق کاری:4سال سابقه کاری در حیطه جسمی(نورولوژی کودک و بزرگسال)