مرکز توانبخشی ایرانی

ارائه خدمات توانبخشی از جمله ؛ کاردرمانی، توانبخشی شناختی، نروفیدبک، SI، VR، tDCS، موسیقی درمانی، بازی درمانی، ماساژ درمانی، ارتپدی فنی

خانه تیم محمد حسن خوشدل

محمد حسن خوشدل

کاردرمانگر


حیطه کاری

دانشجوی کارشناسی کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

اطلاعات تماس

شنبه 15:30 الی 20
دوشنبه 15:30 الی 20